GorgonVaktmester.net

  • Er det noen GSAK her jeg kan reparere?
  • Reparere, separere, komprimere, revelere, sevredere...
  • Pompel og Pilt!! Nei og nei så koselig!!

GSAK makroer

En makro er en regel eller et mønster som angir hvordan en bestemt sekvens (ofte en sekvens av tegn eller kommandoer) bør gis i henhold til en definert prosedyre. Et verktøy for å skrive makroer kan være en del av et program eller en del av et programmeringsspråk. I det førstnevnte tilfellet, blir verktøyet brukt til å lage makroer som gjøre bruken av programmet mindre repeterende. I det sistnevnte tilfelle, er det et verktøy som gjør det mulig for en programmerer å gjenbruke kode eller selv å utforme domenespesifikke språk.

I GSAK er det små programsnutter som gjør bestemte operasjoner. Noen ganger er det en serie operasjoner som du ellers måtte gjort manuelt etter hverandre, andre ganger er det operasjoner du ikke kan gjøre manuelt.

I denne seksjonen har jeg en oversikt over de GSAK-makroene jeg har laget selv, og en annen oversikt over makroer andre har laget, men som jeg setter veldig pris på og bruker mer eller mindre jevnlig.


Mine egne makroer Makroer jeg anbefaler

Pocket Queries

En Pocket Query er et søk i cachedatabasen til Groundspeak. Du kan sette opp mange slike søk, og få kjørt inntil 5 stk pr. dag. Resultatet kan du laste ned fra profilen din på Geocaching.com eller GSAK kan laste dem inn selv. Jeg har laget noe Pocket Queries jeg tror andre også kan ha glede av. Hvorfor skal alle finne opp hjulet på nytt...?


Pocket Queries