GorgonVaktmester.net

  • Er det noen GSAK her jeg kan reparere?
  • Reparere, separere, komprimere, revelere, sevredere...
  • Pompel og Pilt!! Nei og nei så koselig!!

GSAK makroer jeg anbefaler

Det finnes et "hav" av makroer. Noen skjønner jeg vitsen med overhodet, andre ser jeg at kan være nyttige for andre, bare ikke meg selv. Her presenterer jeg de makroen jeg selv bruker, og som jeg også tror kan være nyttige for andre.

CheckLogs

LogCheck

Som cacheeiere har vi en forpliktesle til å kontrollere loggene i boksene våre. Denne makroen lager en veldig grei kontrolliste. Først må man sørge for at alle loggene på cachen er oppdatert i GSAK. Så kjører man denne makroen. Da genereres det en webside med alle funnene i kronologisk rekkefølge (første funn øverst). Denne kan man printe ut hvis man vi sjekke loggen ute i felten, eller man kan kontrollere og klikke i avkrysningsboksene på PC'en for å markere hvilke funn som er godkjent.

Hvis du lurer på hvorfor det står "Found It" på alle smmen når det kun err funnlogger som blir med i listen, så er det fordi også "Attended", "Picture taken" og andre tilsvarende logger som teller som funn er med.

Åpne nedlastingssiden


Bookmark List Management

bookmarklistmanagement

Noen ganger lager vi oss "lister" med cacher som ikke så lett kan gjenskapes med et enkelt søk. Vi kan da ikke veldig enkelt lagre listen på samme måten som vi kan lagre søk. Denne makroen gjør noe med det. Og bare for å ha sagt det med en gang: Denne makroen har ingen ting med bokmerkelister på Geocaching .com å gjøre!

Eksempel: Ofte gjør jeg et utvalg av cacher basert på type, geografi, stjerner, utlegger el.l. Så setter jeg meg ned å ser på cachene. Noen vil jeg huke av for å huske til senere, andre hoppper jeg bare videre fra etter å ha sett på den. Jeg bruker da "Brukerflagg/User flag". Når jeg er ferdig filtrerer jeg på cacher med brukerflagg satt (et meget enkelt søk).

Dette fungerer veldig greit så lenge jeg har brukerflaggene satt for nettopp dette formålet. Men så trenger jag kanskje å bruke flaggene til noe helt annet. Da er det greit å kunne få tatt vare på listen med cacher. Da kan jeg starte denne makroen. Når dialogboksen kommer opp kan jeg angi et navn for listen i det midterste feltet og klikke på "Save". Listen med cacher er nå lagret i en egen liten databasefil som makroen oppretter hvis den ikke allerede finnes.

Når jeg senere trenger å finne igjen denne listen med cacher, kjører jeg makroen på nytt. Jeg trenger ikke huske hva makroen het, for alle lagrede lister kommer opp i drop-down boksen i det øverste feltet. Velg riktig liste og klikk restore. Når du ikke lenger har bruk for en liste kan du slette den ved å bruke det nederste feltet på tilsvarende måte som når du åpner en liste.

NB! Dette er IKKE et søk. Om det kommer nye cahcer til som kunne ha passet inn i listen er det INGEN TING som putter den inn der automatisk.

Åpne nedlastingssiden


Cacheroute3

cacheroute3

lignumaqua er en av de fremste innen GSAK-makroer. Han er bl.a. hjernen bar FindStatGen som produserer den fancy statistikken mange har på profilsidene sine.

Denne makroen fra han finner frem til den mest optimale kjøreruten mellom forskjellige cacher. Du må lage et filter hvor du bare har med de cachene du vil beregne kjøreruten mellom. Det kan du enkelt gjøre ved å sette på brukerflagget på de cachene du ønsker å besøke, og deretter filtrere på cacher med brukerflagget satt.

Når du kjører makroen beregnes optimal kjørerute med utgangspunkt i den cachen som er nærmest ditt "centerpoint" i GSAK. Den ruten blir vist på et kart (som på bildet over). I tillegg lages det kjøreinstruksjoner både skriftlige som du kan printe ut, men også mulighet for å generere filer som kan lastes inn på bil-gps'en din. Personlig bruker jeg ikke stort annet enn kartet, men det har jeg hatt stor glede av. Særlig når jeg er på steder jeg aldri har vært før...

Åpne nedlastingssidenFlere makroer kommer, bare jeg får lagt dem inn...
it