GorgonVaktmester.net

  • Er det noen GSAK her jeg kan reparere?
  • Reparere, separere, komprimere, revelere, sevredere...
  • Pompel og Pilt!! Nei og nei så koselig!!

Mine egne GSAK makroer

Det er ikke så veldig mange makroer jeg har laget enda, men de jeg har laget presenterer jeg her. Noen er jeg så stolt av at jeg har publiert dem på den offisielle GSAK-siden. Andre har jeg bare publisert her. (Det er som regel enkle makroer som bare består av et par-tre kommandoer, men som likevel er viktig nok for meg.)

Balance Tokens

Bruker du flere geocaching.com kontoer opp mot GSAK?
Har du noen gang lurt på hvor mange API-kall du har igjen for hver enkelt av dem?

image5
Denne makroen tar for seg alle de kontoene du har registrert i GSAK og spør geocaching,com om saldoen for den enkelte kontoen, både i fullformat og i enkeltformat.

Resultatet presenteres i en meldingsboks som denne på skjermen.


Mer enn dette er det i grunnen ikke, men det kan spare deg for en del tid og en del klikking!

Åpne nedlastingssiden

Needs Checking

Denne makroen ble opprinnelig laget for å hjelpe Reviewerne med å finne frem til cacher som har mange DNF'er, Needs Maintenance eller Needs Archived logger uten at eier reagerer.

image3

Makroen analyserer de X siste loggene til alle cachene i det valgte filteret (må settes før makroen startes). Hvis alle de X loggene er DNF, NM eller NA blir de filtrert ut. Når makroen har analysert alle cachene i filteret står du igjen med bare de cachene som trenger å bli sjekket opp.

Makroen er ikke bare kjekk for reviewerne, men cacheeiere som har mange cacher (f.eks en PowerTrail) kan ha nytte av denne for å finne frem til cacher det kan være problemer med.

Dialogboksen som er vist over vises kun hvis du holder shift-tasten nede når du starter makroen. Ved første gangs kjøring brukes standardverdien 5. Ved senere kjøringer kommer sist brukte verdi opp. Starter man makroen UTEN å holde shift-tasten nede, brukes samme verdi som ved forrige kjøring.

Åpne nedlastingssiden

Refresh 6000

image3

Som navnet indikerer brukes denne makroen til å oppdatere informasjonen om inntil 6000 cacher.

Dialogboksen du ser til venstre her kommer opp hvis du holder nede shift-tasten når makroen startes.

Det første valget sier hvor mange logger som skal lastes ned pr. cache. Maksimumsverdien som Groundspeak tillater er 30 logger pr. cache. Skal du ha flere logger må du bruke valget i menyen for nedlasting av logger etterpå. (Da kan du i så fall sette dette valget til 0.)

Det andre valget angir om du vil ha igjen noen API-kall når makroen er ferdig. Du får tildelt 6000 API-kall pr. dag. Makroen sjekker hvor mange du har igjen når den starter. Så trekker den i fra det antallet du vil ha igjen, og resten av API-kallene brukes til å oppdatere cacher. (1 cache pr. kall.)

I det tredje valget velger du om du vil bruke et egendefinert filter eller om du skal ta de eldste i basen ufiltrert. (Jeg pleier å ta de eldste ufiltrert.)

Det siste valget er om du vil at den skal refreshe cacher som er markert som arkivert eller ikke. (Jeg pleier ikke å gjøre det...) NB! Hvis du bruker egendefinert filter, og det filteret ikke inneholder arkiverte cacher blir dette valget overflødig.

Instillingene du setter her lagres og brukes hver gang du kjører makroen inntl du setter nye. Om du ikke setter noen instillinger men bare kjører makroen brukes standardverdiene: "30 logger", "Ingen API-kall tilgjengelig etter at makroen er kjørt", "Ikke bruk egendefinert filter"  og "Ikke ta med arkiverte cacher".

Åpne nedlastingssiden

non-personal database

Når man skal hjelpe nye geocachere i gang er det greit å ha en GPS som ikke er full av egne funn. For dem er jo alle aktive cacher en "ufunnet" cache. PQ'ene man bestiller fra Groundspeak inneholder en del informasjon,

image2

bl.a. om hvorvidt du har funnet cachen eller ikke. Den kan derfor ikke brukes til dette formålet.

Denne makroen kopierer alle cachene i det gjeldende filteret til en ny database og fjerner all (eller deler av) den informasjonen som er personlig for deg. Du kan så evt. gjøre ny filtrering før du eksporterer cachene til en GPX-fil.

I feltet "New database" angir du navnet den nye databasen skal ha. Dersom det allerede eksisterer en base med dette navnet får du en advarsel om det, og spørsmål om du vil bruke den likevel. Det kan du godt gjøre, da vil de cachene du har filtrert ut bli kopiert inn i den valgte basen og dersom noen av cachene ligger der fra før vil de bli overskrevet.

I avkrysningsboksene (som standard er haket av alle sammen) huker du av for hvilken informasjon du vil at skal fjernes fra cachene i databasen du kopierer til. NB! Dersom du kopierer til en eksisterende database, vær oppmerksom på at alle cachene i den databasen får fjernet den valgte informasjonen, ikke bare de nylig kopierte cachene.

Versjon 2.0:

Ny og mer effektiv algoritme for fjerning av en del av informasjonen. Brukernotater fra Geocaching.com og egendefinerte tilleggsveipunkter blir nå også fjernet. Takk til OhKay som både oppdaget, og kom med forslagene til forbedringene av makroen!

Åpne nedlastingssiden

FilterFieldnotes

image1

Denne makroen lar deg laste inn en fieldnotes-fil (normalt geocache_visits.txt) og så filtrere ut kun de cachene som er nevnt i filen i GSAK.

Når du kjører makroen kommer dialogboksen som er vist til høyre her opp. Her velger du først hvilken databasedu vil filtrere fra. Deretter velger du hvilken fil som skal brukes til å filtrere med. Til slutt kan du velge om det kun er de cachene du har markert som funnet som skal filtreres, eller om makroen skal ta med alle cahcene som er nevnt i filen. Klikk "Go" for å utføre.

Makroen tar automatisk vare på de valgene du har gjort og lagrer dem i en datafil som blir liggende sammen med makrofilen slik at neste gang du starter makroen kommer valgene fra forrige gang opp som forslag.

Åpne nedlastingssiden